Η Multirama υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων για την προμήθεια εξοπλισμού των εργαστηρίων φυσικών επιστημών των ενιαίων λυκείων Σάμου.

Το έργο περιλαμβάνει προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ, ειδών μικροσκοπίας και γενικών εργαστηριακών οργάνων. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 42.364 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.