Η HP γνωστοποιεί τη σύναψη νέας επταετούς συμφωνίας παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία υπηρεσιών κοινής ωφέλειας National Grid plc, η οποία δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Βορειοανατολικές πολιτείες των Η.Π.Α.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η HP θα προσφέρει μια ευέλικτη λύση διαχείρισης υπηρεσιών για όλο το εύρος της επιχείρησης, με την οποία η National Grid θα μπορέσει να διαχειριστεί ένα υβριδικό τεχνολογικό περιβάλλον.

Παράλληλα, με αυτή τη λύση, η εταιρεία θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις αλλαγές της αγοράς, με οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο.
Η HP θα αξιοποιήσει την οικογένεια υπηρεσιών HP Enterprise Service Management, επιλεγμένες λύσεις λογισμικού, όπως το HP Universal Configuration Management Database (UCMDB) και το HP Service Manager 7, ενώ παράλληλα, θα υλοποιήσει και τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες.

Επίσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας, η HP θα προσφέρει υπηρεσίες Service Desk Services που θα καλύπτουν περίπου 30.000 υπαλλήλους της εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α.