Η NBN Co, η οποία συστάθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση το 2009 για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του εθνικού ευρυζωνικού δικτύου, ανέθεσε στην Ericsson την κατασκευή και λειτουργία ενός 2.3 GHz ευρυζωνικού ασύρματου δικτύου σταθερής τηλεφωνίας, βασισμένου σε LTE τεχνολογία.

Θα εξυπηρετεί αγροτικές περιοχές της Αυστραλίας, με ταχύτητες download έως και 12Mbps και ταχύτητες upload έως 1Mbps, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις υπάρχουσες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η απόφαση ανταποκρίνεται στο όραμα της αυστραλιανής κυβέρνησης να αναπτύξει ένα υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικό δίκτυο διαθέσιμο στο σύνολο του πληθυσμού και εντάσσεται στις εθνικές επενδύσεις σε υποδομές ύψους AUD 36 δισεκατομμυρίων (USD 38 δισ.).

Το νέο εθνικό δίκτυο NBN θα δώσει, επίσης, νέες δυνατότητες στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Η υψηλής ταχύτητας ευρυζωνικότητα θα διευκολύνει τις ιατρικές διαγνώσεις σε απομακρυσμένες περιοχές και την κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες θα παρέχουν επίσης βελτιωμένη πρόσβαση σε ιατρικό προσωπικό ή ιατρικές υπηρεσίες παρακολούθησης, καθώς και μια πιο πλούσια και ποικιλόμορφη εκπαιδευτική εμπειρία.