Η Nestle επέλεξε τις λύσεις SAP SuccessFactors CPM (Continuous Performance Managemen) για να διευκολύνει τη συνεχή ανατροφοδότηση ως προς την απόδοση των εργαζομένων της, καθώς και την καθοδήγησή τους με στόχο την ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας,  το πρόγραμμα CPM θα βοηθήσει τη Nestle να αναπτύσσει και να εξελίσσει τα ταλέντα της, ενθαρρύνοντας τον συνεχή διάλογο και την επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους και τους managers με την αξιοποίηση εργαλείων απόδοσης και ανάπτυξης υψηλής τεχνολογίας.

Με τη μετάβαση σε ένα μοντέλο διαρκούς διαχείρισης της απόδοσης με τη βοήθεια των λύσεων SAP SuccessFactors, οι εργαζόμενοι της Nestle μπορούν να μετατρέψουν μια ετήσια διαδικασία αξιολόγησης βασισμένης στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, σε μια συνεχή ροή δράσεων που εστιάζουν στην ανάπτυξη τους με στόχο την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, με την αξιοποίηση των λύσεων της SAP, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να ευθυγραμμίσει τη διαχείριση απόδοσης με άλλες σημαντικές διαδικασίες του HR.