Η NetU προσφέρει στην ελληνική αγορά την ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη λύση e-invoice για τη δημιουργία και διαχείριση Ηλεκτρονικού Τιμολογίου. Η λύση έχει σχεδιαστεί να είναι σύννομη με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και έχουν προβλεφθεί όλες τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στο άμεσο μέλλον.

Η λύση e-invoice καλύπτει όλα τα παραστατικά που εκδίδει ή παραλαμβάνει κάθε επιχείρηση και περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες διαδικασίες ώστε να είναι ανοιχτή στα συστήματα ERP και ιδιαιτέρως απλή στους χρήστες της, προσφέροντας μεταξύ άλλων τα παρακάτω: Κατάργηση του κόστους φύλαξης και φυσικής αποθήκευσης εισερχόμενων και εξερχόμενων παραστατικών, κατάργηση του κόστους προώθησης παραστατικών με αλληλογραφία, κατάργηση του κόστους αναπαραγωγής αντιγράφου, δραστική μείωση της πιθανότητας απώλειας παραστατικών, δραστική μείωση του χρόνου ανεύρεσης.