Η NetU υλοποιεί τη λύση Sungard Higher Education στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η νέα λύση περιλαμβάνει την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος Banner Student στην πιο πρόσφατη έκδοση του, την εφαρμογή της ελληνικής έκδοσης των ενοτήτων Banner Student Self – Service και Banner Faculty and Advisors Self – Service, καθώς επίσης την παροχή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία της προσφερόμενης λύσης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχωρεί άμεσα στην εφαρμογή νέας λύσης πληροφορικής με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στην πανεπιστημιακή κοινότητα, βελτιώνοντας παράλληλα την παραγωγικότητα και το χρόνο ανταπόκρισης του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.

H NetU είναι συνεργάτης της Sungard Higher Education σε 10 χώρες στα Βαλκάνια.