Η Neuropublic ανέλαβε έργο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών και μελέτη εφαρμογής για την αναδιοργάνωση και μηχανογράφηση των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση το βάση το διπλογραφικό σύστημα.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα καλύπτει τις λειτουργίες των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΟΠΣΟΥ).

Η Neuropublic καλείται  να υλοποιήσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έργο που αποτελεί πρόκληση τόσο λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητας του Δήμου της Θεσσαλονίκης όσο και των ιδιαιτέρων συνθηκών στην Οικονομική και Διοικητική κατάσταση που επικρατούν στη χώρα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 650.000 ευρώ.