Η ένωση Neuropublic και ΠΑΣΕΓΕΣ ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Ανάθεση υπηρεσιών συμπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης (ΑΕΕ), η οποία περιλαμβάνει την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήματος, την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την εγγραφή στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων όλων των επαγγελματιών αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων για το έτος 2011 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013».

Το πλήθος των δικαιούχων γεωργών, για το έτος 2011, ανέρχεται σε 900 000 +/- 100 000 και η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αφορά στο σύνολο της ελληνικής επικρατείας. Η ελληνική επικρατεία έχει χωριστεί σε τρείς ζώνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 3401/ρ.μ./2010 διακήρυξη. Ο αναδόχος αναλαμβάνει το έργο και για τε τρείς ζώνει της ελληνικής επικρατείας. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στα 28.173.156 ευρώ.