Η Neuropublic ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στη συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πληρωμών της ενιαίας αίτησης εκμετάλλευσης (ΟΠΣΕΑΕ) για την διαχείριση των αιτήσεων του έτους 2010 για λογαριασμό του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).

Το εν λόγω έργο έχει περάσει από αρκετά κύματα λόγω προσφυγών που είχαν καταθέσει οι εταιρείες Altec Integration και Quality & Reliability -μαζί με την Neuropublic ήταν οι τρεις εταιρείες που είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές- τόσο κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των οικονομικών. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 2.336.249 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.