Η Neurosoft εγκατέστησε το σύστημα BOLT στην Lottomatica. Η λειτουργικότητα του BOLT εξατομικεύτηκε και ενσωματώθηκε πλήρως στα συστήματα παραγωγής της Lottomatica.

Το BOLT λαμβάνει και επεξεργάζεται  πραγματικά δεδομένα της Lotomatica, πηγή των οποίων αποτελούν οι δύο πλατφόρμες αθλητικού στοιχηματισμού,  BΕΤΤΕR και TOTOSI της εν λόγω εταιρείας. H νέα έκδοση του BOLT διασφαλίζει την αποτελεσματική επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των εταιρειών αθλητικού στοιχηματισμού (Betting Operators), και τους επιτρέπει να ενισχύουν την ανταγωνιστική τους θέση τους στην αγορά και να βελτιστοποιουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η Neurosoft A.E. είναι μία ελληνική εταιρεία με έδρα την Αθήνα, εισηγμένη στην αγορά ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου του Μιλάνου.