Η Newsphone Hellas συνεχίζει να επενδύει στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών με τη δημιουργία νέας διεύθυνσης Business Intelligence & Digital Services.

Αντικείμενο της νέας διεύθυνσης είναι η ανάπτυξη, διαχείριση και προώθηση ψηφιακών εφαρμογών, όπως websites και smart phone applications, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Μία από τις κύριες δραστηριότητες του νεοσύστατου τμήματος είναι και η ανάπτυξη, διαχείριση περιεχομένου και πολιτικής marketing του www.vrisko.gr, το οποίο αποτελεί τη νέα εύχρηστη ηλεκτρονική μηχανή αναζήτησης του επαγγελματικού καταλόγου 11880. Η εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη δυναμική του digital χώρου, δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και μικρές-μεσαίες επιχειρήσεις να προβληθούν και σε νέα μέσα, των οποίων η χρήση αυξάνεται συνεχώς. Καθήκοντα BI & Digital Services Director αναλαμβάνει ο Βασίλης Πάτρας, οποίος κατείχε τη θέση του BI & Data Warehouse Manager στη Newsphone από τον Ιούνιο του 2008 ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί στην OgilvyOne worldwide, στην Crystal Cut καθώς και στην ThinkDigital.