Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς στο πλαίσιο της συνεχής προσπάθειας για ανάπτυξη και τεχνολογική αναβάθμιση όλων των επιμέρους φορέων του νομού, εγκατέστησε UPS Chloride από τη Nigico AEBE.

Ειδικότερα προμηθεύτηκε ένα UPS 80-ΝΕΤ του οίκου Chloride, ισχύος 120KVA για την υποστήριξη του κρίσιμου ιατρικού εξοπλισμού του ακτινολογικού τμήματος Νοσοκομείου Καστοριάς. Το UPS διαθέτει εξελιγμένα χαρακτηριστικά όπως είναι ο ψηφιακός ανυσματικός έλεγχος που εγγυάται άμεση εξάλειψη υπερφορτώσεων, διακυμάνσεων συχνότητας, διαταραχών και blackout σε πραγματικό χρόνο, η υψηλή απόδοση (98%) σε digital interactive mode και THDi<3% όπου λόγω της πολύ χαμηλής τιμής THDi δεν απαιτείται υπερδιαστασιολόγηση Η/Ζ, ενώ η ηλεκτρολογική υποδομή είναι σημαντικά οικονομικότερη.