Η ΕΡΤ επέλεξε την Nigico AEBE, κατόπιν διαγωνισμού, για την προστασία και αδιάλειπτη λειτουργία των studio και των control rooms.

Συγκεκριμένα για την υποστήριξη των κρίσιμων φορτίων, επιλέχθηκε ένα Modular UPS NRG DPAfs ισχύος 120KVA, καθώς διαθέτει αρχιτεκτονική διανεμημένης παραλληλίας, υψηλά επίπεδα απόδοσης, ευελιξία σε επεκτασιμότητα και εφεδρεία, αλλά και οικονομικό όφελος. Η τεχνολογία της διανεμημένης παραλληλίας (Distributed Parallel Architecture) επιτρέπει την αναβάθμιση της αρχικής επένδυσης ανάλογα με τις αλλαγές στις απαιτήσεις της εγκατάστασης, καταλαμβάνοντας τον ελάχιστο δυνατό χώρο.

Η οικονομική ωφέλεια που προσφέρει δεν αποτυπώνεται μόνο στο χαμηλό κόστος κτήσης, αλλά καθ’ όλη την διάρκεια της  λειτουργίας του καθώς διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή απόδοση και συντελεστή ισχύος εξόδου ίσο με τη μονάδα, άρα προσφέρει πυκνότητα ισχύος και οικονομία στο κόστος εγκατάστασης. Τέλος, χάρη στα safe swap modules που διαθέτει, πραγματοποιείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η αποκατάσταση της βλάβης, χωρίς καμία διακοπή στην τροφοδότηση των φορτίων.