Η Διεύθυνση Τεχνολογίας Πληροφοριών της NN Hellas ασχολείται εντατικά αυτήν την περίοδο με τη μετάβαση στο Office365, αποτελώντας, μάλιστα, το πρώτο business unit του ΝΝ Group - και πιλοτικό - που θα μεταβεί στο cloud.

Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής έχει ολοκληρώσει τις σχετικές εκπαιδεύσεις και έχει αποκτήσει τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις. Στόχος της NN Hellas είναι να ολοκληρωθεί η μετάβαση στο Office 365 σε όλο τον οργανισμό μέχρι το τέλος του έτους. Εκτιμάται ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει ολοκληρωθεί η μετάπτωση για τους χρήστες των κεντρικών και μέχρι τον Νοέμβριο για τους ασφαλιστικούς συμβούλους. Όσον αφορά τη συνολικότερη μετάπτωση των υποδομών του οργανισμού στο cloud, αυτή θα γίνει σταδιακά με το σύστημα των «waves» υλοποίησης,  διαχωρίζοντας την υποδομή σε συγγενικές ομάδες. Η μετάβαση θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο του 2016 και θα ολοκληρωθεί, αν όλα πάνε όλα, τον Δεκέμβριο του 2017, σύμφωνα με πληροφορίες.