Η Nokia αναβάθμισε το δίκτυο κορμού μικροκυμάτων μακρινών αποστάσεων της Cosmote, οδηγώντας την σε ενίσχυση της χωρητικότητας και των επιδόσεων του δικτύου της σε όλη την ελληνική επικράτεια (ειδικά στις αγροτικές περιοχές).

Η αναβάθμιση έγινε αξιοποιώντας την τεχνολογία Nokia 9500 Microwave Packet Radio, η οποία θα επιτρέψει στην Cosmote να ανταπεξέλθει στην υψηλή ζήτηση των ντόπιων και των τουριστών στα ελληνικά νησιά για ευρυζωνική πρόσβαση σε σημεία που δεν καλύπτονται σήμερα. Η τεχνολογία της Nokia θα επιτρέψει τη διακίνηση δεδομένων σε ταχύτητες 1Gbps, μέσω πλήρους σύνδεσης IP, που θα εξυπηρετεί τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Η τεχνολογία της Nokia θα υποστηρίξει την κίνηση που παράγεται σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, προσφέροντας συνδέσεις αντίστοιχες με αυτές ενός δικτύου οπτικών ινών και backhaul redundancy, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία των δικτυακά παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αναβάθμιση του δικτύου θα αξιοποιηθεί και για την παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας στο Καστερόλιζο, το οποίο απέχει πάνω από 150 χιλιόμετρα από το κοντινότερο σημείο παρουσίας του δικτύου.