Την Eta Devices, μια αμερικανική startup που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ευφϋών λύσεων απόδοσης ενισχυτή που απευθύνονται σε σταθμούς βάσεων δικτύου, απέκτησε η κατασκευάστρια τηλεπικοινωνιακών δικτύων, Nokia.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η τελευταία αναμένεται να ενδυναμώσει την ώθησή της για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σταθμού βάσης, ένα ολοένα και πιο σημαντικό τομέα για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στο δρόμο της υιοθέτησης των υπηρεσιών 4.9 και 5G.