Η Nokia είναι η εταιρεία τεχνολογίας με την καλύτερη επίδοση στον τομέα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με την έγκυρη έκθεση Dow Jones Sustainability Indexes Review 2010.

 Η ανάδειξη της Nokia ως ο “Ηγέτης στον Ευρύτερο Κλάδο της Τεχνολογίας» (“Technology Supersector Leader”) καθιστά την εταιρεία νούμερο ένα μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας σε ολόκληρο τον κόσμο, και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οι δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης του Dow Jones αποτελούν ένα από τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία ανάλυσης στον κόσμο, βάσει του οποίου αξιολογούνται οι επιδόσεις των επιχειρήσεων στον οικονομικό, τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό τομέα. Και στις τρεις αυτές διαστάσεις η Nokia συγκεντρώνει υψηλή βαθμολογία.

Σύμφωνα με τους δείκτες, η Nokia παρουσιάζεται πολύ δυνατή στους τομείς της διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, της διαχείρισης κινδύνου, του κώδικα συμμόρφωσης των προμηθευτών, της περιβαλλοντικής πολιτικής και των σχετικών συστημάτων διαχείρισης, των εργασιακών σχέσεων, της δυνατότητας προσέλκυσης ανθρώπων με ταλέντο, και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της.