Επίσημη ανακοίνωση προς τους πελάτες της εξέδωσε η Nokia Ελλάδος σύμφωνα με την οποία τους ενημερώνει για την αναδιοργάνωση που επηρεάζει και το ελληνικό γραφείο (όπως αποκάλυψε το NetFax στις 17/9).

Σύμφωνα με τη διεθνές στρατηγικό πλάνο, η αναδιοργάνωση προβλέπει το διαχωρισμό της Ευρώπης σε τμήματα, σε καθένα από τα οποία θα υπάρχει ένα κεντρικό γραφείο. Η Ελλάδα θα ανήκει στο τμήμα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης το οποίο θα έχει κεντρικά γραφεία στη Βουδαπέστη». Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή δεν σχετίζεται με την κρίση ούτε και με τις πωλήσεις της Nokia στη χώρα μας, καθώς αυτές παρουσίαζαν αυξητικές τάσεις.