Ο μεγαλύτερος πάροχος κινητής τηλεφωνίας του Κουβέιτ, η Zain, σύντομα θα μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της νέες και εξατομικευμένες υπηρεσίες σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Ο πάροχος προχώρησε στην ενοποίηση των δεδομένων των συνδρομητών του, τα οποία υπήρχαν διασκορπισμένα σε διάφορα συστήματα του δικτύου, σε μία μοναδική βάση δεδομένων η οποία θα στηρίζεται στην πλατφόρμα “One-NDS platform’’ της Nokia Siemens Networks. Η λύση αυτή θα εξασφαλίσει στην Zain καλύτερη κατανόηση των προτιμήσεων των συνδρομητών, μείωση στα κεφαλαιακά και λειτουργικά έξοδα, καθώς και μείωση έως και 6 μήνες στο χρόνο που απαιτείται προκειμένου να προσφερθεί μια νέα υπηρεσία στους συνδρομητές.

«Η ραγδαία ανάπτυξη του όγκου των διακινούμενων δεδομένων κατέδειξε την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των συνδρομητών μας» σχολίασε ο Fahad Al-Ali, Διευθυντής δικτύου της Zain Kuwait. « Με την απλοποίηση του δικτύου μας και την ενοποίηση των δεδομένων, είμαστε εξοπλισμένοι ώστε να μπορούμε με ακρίβεια να προβλέπουμε τις απαιτήσεις σε χρήση και χωρητικότητα του δικτύου και να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα η πολιτική ορθής χρήσης (fair use policy) ή και εξειδικευμένες υπηρεσίες μαρκετινγκ».