Οι συνδρομητές της WIND Ελλάς σύντομα θα απολαμβάνουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες επικοινωνίας επωφελούμενοι από τον εκσυχρονισμό του IP δικτύου της εταιρείας.

Σύμφωνα με την συμφωνία, διάρκειας 3 ετών, η Nokia Siemens Networks επανασχεδιάζει και ενοποιεί τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της WIND Ελλάς προσφέροντας ένα  υψηλής χωρητικότητας IP/MPLS δίκτυο.

Η τεχνολογία αυτή στοχεύει στη μείωση του πιθανού αριθμού βλαβών που παρουσιάζονται στο δίκτυο και της κατανάλωσης ενέργειας, στη βελτίωση των δεικτών διαθεσιμότητας του δικτύου, στην αύξηση της χωρητικότητάς του, και στη μείωση  του συνολικού κόστους κτήσης του (total cost of ownership, TCO). Η ενσωμάτωση του εξοπλισμού δρομολόγησης, μεταγωγής και ασφάλειας της Juniper Networks, θα καταστήσει το δίκτυο της WIND Ελλάς πιο αξιόπιστο και ασφαλές.

Σύμφωνα με την τριετή συμφωνία, η Nokia Siemens Networks αναλαμβάνει τον από άκρο σε άκρο σχεδιασμό του δικτύου, την υλοποίηση καθώς και τη διαχείριση της συνολικής μετάβασης προς ένα πλήρως IP δίκτυο. Η Nokia Siemens Networks επίσης θα παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πλήρη γκάμα υπηρεσιών συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών γραφείου τεχνικής υποστήριξης (help desk), προληπτικής συντήρησης, και διαχείρισης ανταλλακτικών (spare part management).