Η Nortel ανέλαβε να αναβαθμίσει το δίκτυο GSM-R των Γερμανικών Σιδηροδρόμων και ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες επικοινωνίας και διαχείρισης των τρένων στα 24.000 χλμ. σιδηροδρομικής γραμμής, ενώ παράλληλα αυξάνει τη χωρητικότητα του δικτύου, με άμεση συνέπεια τη βελτίωση της αποδοτικότητας λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, η Nortel θα εγκαταστήσει νέο εξοπλισμό ραδιοδικτύου (Base Station Controller (BSC) 3000 και Transcoder (TCU) 3000 Units ), σε όλο το δίκτυο GSM-R της Deutsche Bahn. Η λύση και τα προϊόντα GSM-R είναι διαθέσιμα από τη UniNortel και στην Ελληνική αγορά.