Οι νέες εκδόσεις των λύσεων Norton Internet Security 2009 και Norton AntiVirus 2009 θέτουν σύμφωνα με τον Con Mallon ένα νέο πρότυπο ταχύτητας και απόδοσης στην αγορά.

Η βελτίωση της ταχύτητας ξεκινάει από την πρώτη επαφή του χρήστη με την εφαρμογή, η οποία γίνεται στο στάδιο της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τον Con Mallon,EMEA Consumer Product Marketing Director της Symantec Corporation,  και μετρήσεις που έγιναν από ανεξάρτητο κέντρο διεξαγωγής ελέγχων, ο χρόνος εγκατάστασης των εφαρμογών είναι μικρότερος από ένα λεπτό.

Μια νέα σημαντική καινοτομία του Norton AntiVirus 2009 είναι το Norton Insight technology. Με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, το λογισμικό αξιοποιεί τη γνώση των εκατομμυρίων χρηστών που το έχουν εγκατεστημένο και με στατιστικούς αλγόριθμούς επιλέγει τα αρχεία που θεωρεί ότι χρειάζονται έλεγχο. Συνήθως με αυτόν τον τρόπο, ο έλεγχος περιορίζεται στο 30% του συνόλου των αρχείων του συστήματος.

Τέλος, η Norton έχει σχεδιάσει και τα δύο προϊόντα ώστε να είναι “διακριτικά” που σημαίνει ότι αξιοποιούν για τις εργασίες τους επεξεργαστική ισχύ και bandwidth όταν αυτά είναι διαθέσιμα, και επιπλέον δεν ενεργοποιούνται (κατ’ επιλογή του χρήστη) όταν ο χρήστης τρέχει κάποια παρουσίαση ή παίζει κάποιο παιχνίδι.