Η Novell ανακοίνωσε σήμερα ότι το SUSE Linux Enterprise Server θα χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της νέας πλατφόρμας συναλλαγών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Η υλοποίηση, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή σήμερα, θα βοηθήσει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του Χρηματιστηρίου στην υποκείμενη αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Το νέο σύστημα Millennium Exchange θα προσφέρει στο Χρηματιστήριο μία υψηλής απόδοσης, ασφαλή, φιλική προς το περιβάλλον και διαλειτουργική πλατφόρμα, με δυνατότητα έξυπνης χρήσης τόσο του εικονικού όσο και φυσικού περιβάλλοντος.

Το SUSE Linux Enterprise Server θα βοηθήσει στην αύξηση των δυνατοτήτων του συστήματος Millennium Exchange, ώστε να ανταποκρίνεται στο μεγάλο όγκο συναλλαγών. Είναι ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο, επεκτάσιμο και ασφαλές λειτουργικό σύστημα διακομιστών, σχεδιασμένο να τροφοδοτεί τόσο τον φυσικό όσο και τον εικονικό φόρτο εργασιών που είναι σημαντικός για την επιχείρηση.

Με αυτό ως βάση, οι εταιρείες μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικά επιχειρησιακές υπηρεσίες, ασφαλή δίκτυα και να διαχειρίζονται ετερογενείς υπολογιστικούς πόρους.