Η Novell γνωστοποίησε σήμερα την κυκλοφορία της υπηρεσίας Novell Cloud Security Service.

Στο πλαίσιο του οράματος WorkloadIQ, η υπηρεσία Novell Cloud Security Service δίνει στους παρόχους υπηρεσιών σύννεφου τη δυνατότητα να παρέχουν στους πελάτες τους ασφαλή πρόσβαση και συμμόρφωση στο σύννεφο. Η υπηρεσία Novell Cloud Security Service αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ευρύτερης ταυτότητας και του χαρτοφυλακίου της Novell, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου για τη διαχείριση ταυτοτήτων σε φυσικές, εικονικές και βασισμένες σε σύννεφο υλοποιήσεις.

Η Novell είναι ο μόνος προμηθευτής που παρέχει αυτήν την ολοκληρωμένη δυνατότητα, η οποία βοηθά τους οργανισμούς στη διαχείριση σύνθετων απαιτήσεων ασφάλειας και συμμόρφωσης μέσω μιας οικονομικής και εύχρηστης σουίτας προϊόντων.

Αυτή τη στιγμή, η υπηρεσία Novell Cloud Security Service εκτελείται σε διάφορες beta υλοποιήσεις ανά τον κόσμο. Με τη σημερινή ανακοίνωση για τη γενική της κυκλοφορία, η ομάδα υπηρεσιών που βασίζονται σε σύννεφο της Novell μπορεί να στοχεύσει σε πάνω από 200 παρόχους IaaS και 1.300 παρόχους SaaS και PaaS για την εφαρμογή αυτής της επαναστατικής τεχνολογίας, που στηρίζεται σε περισσότερα από 60 διπλώματα ευρεσιτεχνίας.