Η Novell ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία του διακομιστή SUSE Linux Enterprise Server για εφαρμογές SAP, ο οποίος για πρώτη φορά επιτρέπει στους πελάτες να εκτελούν όλες τις εφαρμογές SAP στην τελευταία έκδοση της πιο διαλειτουργικής, αξιόπιστης και ασφαλούς πλατφόρμας υπολογιστών στο χώρο.

Με αυτήν την έκδοση, οι πελάτες μπορούν πλέον να ενοποιήσουν όλες τις εφαρμογές SAP που χρησιμοποιούν σε μία μόνο αξιόπιστη πλατφόρμα, πιστοποιημένη από τη SAP και επικυρωμένη από το Linux, η οποία έχει βελτιστοποιηθεί για φυσικές και εικονικές, απαραίτητες για την επιχείρησή τους λύσεις λογισμικού SAP, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών λογισμικού. Ως αποτέλεσμα, οι πελάτες και οι συνεργάτες της SAP απολαμβάνουν γρηγορότερη εγκατάσταση, βελτιωμένη απόδοση, χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για τις εφαρμογές SAP και SUSE Linux Enterprise.