Η Novell τοποθετήθηκε από τη Gartner, Inc. στο «τεταρτημόριο των ηγετών» του Magic Quadrant για λύσεις παροχής δικαιωμάτων στους χρήστες (User Provisioning).

Καλύπτοντας προμηθευτές και λύσεις στον τομέα της διαχείρισης ταυτοτήτων σε συστήματα και εφαρμογές, η έκθεση της Gartner ορίζει τη συμμόρφωση ως την κατευθυντήρια δύναμη για την αποδοχή των προϊόντων. «Οι διαδικασίες παροχής δικαιωμάτων στους χρήστες και η διαχείριση ταυτοτήτων αποτελούν τη βάση της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στα επιχειρηματικά και στα cloud περιβάλλοντα», δήλωσε ο Jay Roxe, Διευθυντής Marketing στον τομέα των προϊόντων ταυτοποίησης και ασφάλειας της Novell.

«Πιστεύουμε ότι η αναγνώριση του Novell Identity Manager από τη Gartner ως ηγετικό προϊόν στον τομέα του αποτελεί έναν ακόμη λόγο για να εμπιστευθούν και να επιλέξουν οι πελάτες τη Novell για την υποστήριξη των αναγκών διαχείρισης ταυτοτήτων της εταιρείας τους». Σύμφωνα με τη Gartner, τα μεγάλης κλίμακας projects που σχετίζονται με την παροχή δικαιωμάτων στους χρήστες εξακολουθούν να είναι πολύπλοκα, απαιτούν εμπειρία στην ενοποίηση και αυξημένες ικανότητες διαχείρισης έργου, ενώ δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση παροχής δικαιωμάτων στους χρήστες που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των εταιρειών.