Η έκδοση 5.4 του ClearSkies NG SECaaS SIEM Version 5.4 διαθέτει μια σειρά από καινοτόμες λειτουργίες και δυνατότητες, που ενισχύει την ηγετική θέση του ClearSkies στη περιοχή των BigData Security Analytics.

Η πιο σημαντική δυνατότητα που προσφέρει η νέα έκδοση είναι η ενοποίηση της λειτουργίας διαχείρισης cyber security, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ευθύνης. Ουσιαστικά, επιτρέπει τη δημιουργία ενός βασισμένου σε assets υβριδικού μοντέλου διαχείρισης της ασφάλειας, όπου η ίδια πλατφόρμα χρησιμοποιείται για να διαχειριστεί τόσο τα assets που θέλει κανείς να διαχειριστεί/παρακολουθήσει εσωτερικά, όπως και τα assets που έχει αποφασίσει να κάνει outsource στα Odyssey Managed Security Services.

Αυτή η διαφάνεια είναι ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες διαχείρισης cyber security του οργανισμού, καθώς επιτρέπει για πρώτη φορά σε έναν οργανισμό να έχει μια πραγματικά πλήρη εικόνα για την κατάσταση της ασφάλειας, όπως και την αποτελεσματικότητα ολόκληρης της υποδομής security.Εκτός από την ενοποίηση του υποδομής cyber security, το μοντέλο υβριδικής υπηρεσίας της νέας έκδοσης επιτρέπει στις εταιρείες να επωφεληθούν από τις εξειδικευμένες ευφυείς αναλύσεις ασφάλειας, που παρέχονται ως μέρος των Odyssey Managed Security Services.