Η Infolex, επίσημος αντιπρόσωπος της Lexmark International για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία και ΠΓΔΜ, υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο έργο MPS για την Ogilvy & Mather.

Το έργο MPS περιλαμβάνει ανανέωση του εκτυπωτικού εξοπλισμού στα κεντρικά γραφεία των εταιρειών στο Γέρακα, όπως και υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων (secure print) και αναλωσίμων (παραγγελίες, παραδόσεις, συλλογή χρησιμοποιημένων κλπ.), αλλά και υπηρεσίες after-sales service, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των αυτοματοποιημένων εργαλείων που η εταιρεία διαθέτει για το σκοπό αυτό. Η χρήση της πλατφόρμας MPS Dashboard την οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία επιτρέπει σε εξουσιοδοτημένους χρήστες του πελάτη να καταχωρούν αιτήματα after-sales support και να έχουν πλήρη εικόνα των μετρήσεων κάθε συσκευής, των μηνιαίων χρεώσεων και των αντίστοιχων παραστατικών.