Η Siemens Enterprise Communications (SEN) παρουσίασε επισήμως στην ελληνική αγορά το Openscape Office v3.

Το εν λόγω προϊόν αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες μίας μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχείρησης. Η διάθεση της λύσης θα γίνει μέσω του δικτύου της Oktabit, η οποία εδώ και μερικές εβδομάδες αποτελεί τον διανομέα των λύσεων της SEN στην ελληνική αγορά.

Η SEN, η οποία ελέγχεται από το fund The Gores Group, είχε μία αξιόλογη παρουσία στην ελληνική αγορά κατά το οικονομικό έτος Οκτώβριος 2009 – Σεπτέμβριος 2010 αφού τα έσοδά της άγγιξαν τα 20 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται κατά το τρέχον οικονομικό έτος να είναι ελαφρώς αυξημένα. Στην Ελλάδα η SEN απασχολεί περισσότερα από 330 άτομα, εκ των οποίων 250 εργάζονται στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.