Υπεγράφη σήμερα σύμβαση μεταξύ της Onex Hellenic και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η οποία αφορά στην προμήθεια συσκευών ραδιοβοηθημάτων.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω σύμβαση προβλέπει την προμήθεια τεσσάρων υπερσύγχρονων συσκευών επιλογής βέλτιστου σήματος (Best Signal Selection), απαραίτητες για τις ασφαλές πτήσεις των αεροσκαφών, καθώς επιτρέπουν στους πιλότους την καθαρή -και χωρίς παράσιτα ή παρεμβολές- επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου του αερολιμένα και τους ελεγκτές εναερίου κυκλοφορίας.

Αυτό επιτυγχάνεται με την αυτόματη επιλογή πομπού που παρέχει τη βέλτιστη λήψη σήματος, χωρίς να απαιτείται από τους πιλότους η συνεχής εναλλαγή ραδιοσυχνοτήτων. Οι συγκεκριμένες συσκευές χρησιμοποιούνται ήδη με μεγάλη αποτελεσματικότητα στα μεγαλύτερα διεθνή αεροδρόμια του εξωτερικού. Η Onex Hellenic επιλέχθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έπειτα από ενδελεχή διαδικασία επιλογής.