Στην εταιρεία Optis κατέληξε ο διαγωνισμός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου για το έργο: «αναβάθμιση υποδομών αποθηκευτικού χώρου υψηλής διαθεσιμότητας των Υπολογιστικών Συστημάτων του Κέντρου Η/Υ». Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχαν επίσης καταθέσει προσφορές και οι εταιρείες SDC και InAccess Networks.