Έργο αναβάθμισης των υποδομών Πληροφορικής της Xenex A.E. υλοποίησε η Optis SA.

Στόχος του έργου ήταν η αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία του νέου περιβάλλοντος, όπως και η ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση στις πληροφοριακές υποδομές της εταιρείας. Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πληροφορικής της Xenex A.E., εμπλουτίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε τομείς όπως το virtualization, η ασφάλεια και το mobility. Η μετάπτωση στο νέο περιβάλλον έγινε χωρίς να διακοπεί η παραγωγική λειτουργία, ένα στοιχείο στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.