Η Optronics Technologies, στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος Panda, που αφορά στην μελέτη και ανάπτυξη Παθητικών Οπτικών Δικτύων ΡΟΝ, συμμετέχει στο σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και τις προδιαγραφές του δικτύου και των υποσυστημάτων πρόσβασης τα οποία θα επιτρέπουν σύνδεση οπτικών ινών σε ONU/DSLAM για ταχύτητες έως 10Gbps.

Το έργο Panda (“Asymmetric Passive Optical Network for xDSL and FTTH Access”) είναι χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην  προώθηση νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη των εφαρμογών ευρυζωνικότητας της Ελλάδας καθώς αποτελεί μία από τις  πρώτες προσπάθειες όπου δοκιμάζονται οι εξελιγμένες τεχνολογίες WDM-PON στην Ελλάδα.

H τελική δοκιμή πεδίου του συστήματος διεπαφής ONU/DSLAM θα πραγματοποιηθεί απο την Optronics σε υπάρχοντα δίκτυα τεχνολογίας FTTH/FTTB που έχει κατασκευάσει. Στο έργο συμμετέχουν επίσης το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥΕ), το ΕΜΠ/ΕΠΙΣΕΥ, το ΑΠΘ, ο ΟΤΕ, η Inaccess, η Intracom Telecom, και το AIT.