Νέα χαρακτηριστικά θα διαθέτει το Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud portfolio, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των HR διαδικασιών αλλά και την αύξηση του employee engagement.

Πιο συγκεκριμένα, η Oracle ενσωμάτωσε λειτουργικότητα helpdesk στο HCM Cloud της, με στόχο να δώσει στα στελέχη HR μια 360° θεώρηση του εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά και να διευκολύνει την επίλυση περίπλοκων θεμάτων, μέσω των βελτιωμένων δυνατοτήτων escalation της πληροφορίας. Επίσης, η εφαρμογή My Volunteering δίνει στους χρήστες άμεση πρόσβαση στα CSR έργα που υποστηρίζει η εταιρεία, ενώ τα στελέχη HR θα μπορούν να κάνουν πιο προσωποποιημένες προτάσεις στους εργαζόμενους, για φιλανθρωπικούς σκοπούς που συνάδουν με τα ενδιαφέροντά τους. Τέλος, αναβαθμισμένο είναι το Oracle Learning Cloud, με χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν καλύτερα τα εταιρικά εκπαιδευτικά προγράμματα στις επιχειρησιακές διαδικασίες και δυνατότητα offline πρόσβασης των εργαζομένων σε σχετικό υλικό.