Οι αυξήσεις τιμών αφορούν το λογισμικό στην κατηγορία των βάσεων δεδομένων και των application server και αναμένεται να είναι από 15% έως 20%.

Οι χρήστες του WebLogic Application Server της πρόσφατα αποκτηθείσας BEA Systems είναι αυτοί που θα υποστούν τις υψηλότερες αυξήσεις  Οι σημαντικότερες αλλαγές στο λογισμικό της Oracle αφορούν τις βάσεις δεδομένων. H τιμή της Standard Edition One αυξάνεται κατά 20% ανά χρήστη και κατά 16% ανά επεξεργαστή, ενώ η τιμή της Enterprise Edition αυξάνεται κατά 18% ανά χρήστη ή ανά επεξεργαστή.

Σύμφωνα με αναλυτές, η αύξηση των τιμών ήταν αναμενόμενη, μετά από τις εξαγορές 23 δις δολαρίων που έχει κάνει η Oracle το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, επειδή ακριβώς είναι τιμές τιμοκαταλόγου, αφήνουν πολλά περιθώρια για διαπραγμάτευση.