Η Oracle ανακοίνωσε την απόφασή της να εξαγοράσει τη DataRaker, εταιρεία παροχής cloud-based analytics platform που επιτρέπουν σε εταιρείες κοινή ωφέλειας να χρησιμοποιούν μεγάλους όγκους δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

Μεγάλες εταιρείες κοινής ωφέλειας επενδύουν στην υποδομή αυτή για να συλλέξουν δεδομένα από εκατομμύρια έξυπνους μετρητές και αισθητήρες και για το σκοπό αυτό χρειάζονται τις τελευταίες τεχνολογίες για να αναλύσουν και να κατανοήσουν τα αποτελέσματα που λαμβάνουν. Οι λύσεις της DataRaker επιτρέπουν στους πελάτες της να λαμβάνουν άμεσα οφέλη από τις έξυπνες συσκευές, μετατρέποντας τα δεδομένα που λαμβάνουν από τους μετρητές, τους πελάτες και το δίκτυο σε δεδομένα που μπορούν να έχουν μεγάλη επιρροή στην απόδοση ενός οργανισμού.