Την Dyn, μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών που θεωρούνται κρίσιμες για τη διατήρηση της προσβασιμότητας των websites, εξαγοράζει η Oracle.

Συγκεκριμένα, η Dyn διατηρεί ένα σύστημα domain name το οποίο με τη σειρά του λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα διευθυντήριο για τα websites. Αυτές οι DNS υπηρεσίες “χαρτογραφούν” τόσο αυτό που όλοι γνωρίζουν ως domain names, όσο και τις πλέον “σκοτεινούς” αριθμημένους servers που “τρέχουν” στην πραγματικότητα ένα site. Αυτή τη στιγμή, η Dyn διαθέτει περίπου 3,500 enterprise πελάτες, στους οποίους -μεταξύ άλλων- συμπεριλαμβάνονται τα Netflix, Twitter, Pfizer, CNBC κ.ά.