Η συνεργασία αυτή έχει ήδη τεθεί σε ισχύ, υπογραμμίζοντας τις θετικές συνέργιες μεταξύ των δύο εταιρειών αφότου η Atos Origin ανακοίνωσε την Oracle ως Global Alliance Partner στις αρχές Μαρτίου του 2010.

Η νέα συνεργασία θα παρέχει στους πελάτες προϊόντα και υπηρεσίες από ολόκληρη τη γκάμα της Oracle σε συνδυασμό με την εμπειρία της Atos Origin σε θέματα ενοποίησης, παροχής συμβουλών και υπηρεσιών. Στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια η Oracle και η Atos ξεκινούν τη συνεργασία τους δίνοντας έμφαση σε οικονομικά εργαλεία και υπηρεσίες για τη βελτίωση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων και της ανάλυσης οικονομικών δεδομένων για μεγάλες επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται βελτιωμένα εργαλεία ανάλυσης οικονομικών δεδομένων για οργανισμούς. Επίσης, περιλαμβάνονται υπηρεσίες HFM (Hyperion Financial Management), σχεδιασμού και επιχειρηματικής ευφυΐας.