Η Oracle ανακοίνωσε την άμεση διαθεσιμότητα του Oracle Solaris 11 Express, καρπό της συνεχιζόμενης δέσμευσης της Oracle για το Oracle Solaris και της επένδυσης σε σχετικές δραστηριότητες R&D. Το Oracle Solaris 11 Express προσφέρει εξελιγμένα χαρακτηριστικά του Oracle Solaris -που βρίσκονταν σε διαδικασία ανάπτυξης για πάνω από πέντε χρόνια- σε ένα εύχρηστο και έτοιμο για περιβάλλον παραγωγής πακέτο, που επιτρέπει στους πελάτες να χρησιμοποιήσουν άμεσα τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά του Oracle Solaris για την υλοποίηση νέων εφαρμογών.

Τα νέα χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας μειώνουν θεαματικά τη διάρκεια των προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας, κατά έως και 50%, ουσιαστικά εξαλείφοντας την ανάγκη για επανεκκινήσεις όταν γίνεται εγκατάσταση διορθώσεων κώδικα (patch) ή συντήρηση και βελτιώνοντας θεαματικά την ταχύτητα εκκίνησης του συστήματος, κατά δεκάδες δευτερόλεπτα.

Το Oracle Solaris 11 Express προσθέτει εικονικοποίηση (virtualization) δικτύου και διαχείριση πόρων στις ολοκληρωμένες και ενσωματωμένες δυνατότητες εικονικοποίησης του Oracle Solaris, παρέχοντας ένα περιβάλλον εικονικοποίησης με τη μέγιστη απόδοση και τη χαμηλότερη επιβάρυνση.

Το Oracle Solaris 11 Express θα χρησιμοποιείται επίσης στα συστήματα Oracle Exadata Database Machine X2-2 και X2-8, καθώς και στο σύστημα Oracle Exalogic Elastic Cloud. Οι Συνεργάτες του Oracle Partner Network (OPN) μπορούν να βρουν νέα εργαλεία και πόρους για το Oracle Solaris 11 στο Oracle Solaris Knowledge Zone.