Η OTS ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στη λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Νότιου Πηλίου, για την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».

 Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στις 73.185 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.