Μετά την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού, η Panasonic προχώρησε στην απόκτηση του 57,01% των μετοχών της Zetes.

Η εξαγορά του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου έρχεται μετά τη συμφωνία που σύναψε η Panasonic στις 22 Δεκεμβρίου 2016 με την Zephir Corporation SA, μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που κατείχε το 23,70% των μετοχών της εταιρείας, της Cobepa SA που κατείχε το 24,67% του μετοχικού κεφαλαίου της Zetes και με ανεξάρτητους μετόχους, με το συνολικό ποσό της συμφωνίας να αφορά το 50,95% του μετοχικού κεφαλαίου της Zetes. Παράλληλα, η  Panasonic προχώρησε στην εξαγορά ενός πρόσθετου 5,26%, αποκτώντας συνολικά το 57,01% του μετοχικού κεφαλαίου.