Η Pansystems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στην προμήθεια επιτραπέζιων και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, server και περιφερειακών μηχανημάτων Η/Υ για λογαριασμό του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.

Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 17.176 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.