Η Pansystems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για λογαριασμό του φορέα διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια των παρακάτω ειδών: Επιτραπέζιος Η/Υ (3), φορητός Η/Υ (6), εξωτερικός σκληρός δίσκος (3), εξωτερικό Blue Ray Writer, ψηφιακό Fax, πληκτρολόγιο (9), ποντίκι (9), τροφοδοτικό αδιάλειπτου τάσεως(UPS) (3), προστασία υπέρτασης (7), PDA (2), GPS (3), Scanner Α3, Digitizer Α5 (3), Laser εκτυπωτής έγχρωμος Α3, οθόνη LCD (10), φωτοτυπικό Α3, Plotter A0, φωτογραφικός εκτυπωτής Β0, ψηφιακός προβολέας, οθόνη προβολής, τηλεφωνικές συσκευές (15), μηχανές γραφείου (3), ψηφιακός καταγραφέας ήχου, Σουίτα γραφείου (10), σουίτα ασφάλειας στο internet (10), σουίτα επεξεργασίας φωτογραφιών και εντύπων, επεξεργασία φωτογραφιών, λειτουργικό σύστημα, λογισμικό γενικής λογιστικής, λογισμικό διαχείρισης πάγιων, λογισμικό διαχείρισης μισθοδοσίας, λογισμικό εμπορικής διαχείρισης, λογισμικό επιμετρήσεων, λογισμικό γραμμικού σχεδιασμού, OCR (2), Software για καταχώρηση στοιχείων πεδίου(2), Software για καταχώρηση στοιχείων πεδίου για PDA (2), λογισμικό δημιουργίας εγγράφων, φύλλων λογισμικού, παρουσιάσεων κτλ για λειτουργικό σύστημα MAC OSX, λογισμικό επεξεργασίας, διαχείρισης φωτογραφιών για λειτουργικό σύστημα MAC OSX, σουίτα ασφαλείας στο Internet για λειτουργικό σύστημα MAC OSX, επεξεργασία φωτογραφιών για λειτουργικό σύστημα MAC OSX.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 89.909 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.