Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την TUV Austria Hellas η διαδικασία πιστοποίησης της PC Systems με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2005.

Η εν λόγω πιστοποίηση σε συνδυασμό με αυτή του ISO 9001:2008, επιβεβαιώνουν ότι η υψηλή και σταθερή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών αποτελεί μια από τις βασικές αξίες της λειτουργίας της εταιρείας.

Η PC Systems προσπαθεί συνεχώς να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της, μέσα από μία συνεχή προσπάθεια αξιολόγησης και βελτίωσης των υπηρεσιών, όσον αφορά στην καινοτομία, τα ποιοτικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά, την ταχύτητα υλοποίησης, το επίπεδο εξυπηρέτησης και τώρα την ασφάλεια δεδομένων.