Η PC Systems ξεκίνησε τη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων προβολής και προώθησης των Δημοτικών Διαδικτυακών Πυλών Κεντρικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα ξεκίνησαν τα προγράμματα ενημέρωσης που απευθύνονται σε πολίτες των 138 Δήμων της Κεντρικής Ελλάδας, από τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου και Θεσσαλίας που συμμετέχουν στο έργο.

Η λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (Portal) για κάθε έναν από τους Δήμους, δίνει τη δυνατότητα 24ωρης πρόσβασης και εξυπηρέτησης στις υπηρεσίες του κάθε Δήμου μέσω Internet, με αποτέλεσμα την σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και των πολιτών. Επιπλέον, μέσα από αυτό το κανάλι επικοινωνίας, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης για πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του Δήμου, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και μεταναστών, καθώς και η καταγραφή, κατάταξη και ενοποίηση σημαντικών πληροφοριών για θέματα του Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι η PC Systems ανέλαβε στις αρχές του 2007, μετά από διαγωνισμό και ως μέλος της Ένωσης Siemens – Quality & Reliability – PC Systems – Alfaware (στην οποία συμμετείχε με ποσοστό 84%), την ανάπτυξη και λειτουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης (Portal) για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες Δήμους. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει και την ανάπτυξη λογισμικού.