Η PC Systems είναι από σήμερα ο αποκλειστικός συνεργάτης της Ισραηλινής εταιρίας SafePeak Technologies, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο του λογισμικού επαύξησης της απόδοσης και επεκτασιμότητας των μεγάλων και σύνθετων εφαρμογών πληροφορικής.

Η δυναμική αυτή συνεργασία οδηγεί στην παροχή καινοτόμων λύσεων πληροφορικής που προσφέρουν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικότητα σε εταιρίες στην Ελλάδα, την Αλβανία, την Κροατία, τη Βουλγαρία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Σερβία και τη Ρουμανία. Το SafePeak είναι μία λύση αυτοματοποιημένης και δυναμικής ενδιάμεσης αποθήκευσης δεδομένων στη μνήμη, που επιτρέπει τη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά σε χρόνο της τάξης του μικροδευτερολέπτου, ενώ παράλληλα ενσωματώνεται στα υφιστάμενα συστήματα  χωρίς να απαιτείται καμία αλλαγή κώδικα, τόσο σε επίπεδο εφαρμογών όσο και σε επίπεδο βάσεως δεδομένων.