Η PC Systems ξεκινάει συνεργασία με την Akeydor Limited Software Company, εταιρεία λογισμικού με παγκόσμια εμβέλεια και εστίαση στο Activeworx Security Event & Log Management, για την προώθηση και υποστήριξη των λύσεων της Akeydor στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η PC Systems υποστηρίζει ότι “η νέα αυτή συνεργασία οδηγεί στην άμεση διάθεση μιας εκτεταμένης γκάμας λύσεων στις περιοχές του Security Information Event Management, Log Management και Desktop Management, ικανές να καλύψουν τις ανάγκες των περισσότερων κλάδων της ελληνικής οικονομίας”.

Ο Αθανάσιος Γκιώνης, Commercial Director – NTBU της PC Systems, δήλωσε σχετικά: “Η επιλογή και ένταξη των προϊόντων της Akeydor στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας μας, ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης όσο και ενδελεχούς αξιολόγησης. Τα προϊόντα λογισμικού της Akeydor χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα ελκυστικό κόστος κτήσης και δυνατότητες κλιμάκωσης.