Η PCS θα συμμετέχει στο Oracle OpenWorld, με την παρουσίαση της νέας καινοτομικής πλατφόρμας PCS Wealth Management.

Η πλατφόρμα PCS Wealth Management αποτελεί μια καινοτόμο λύση, που καλύπτει και αυτοματοποιεί πλήρως τις διαδικασίες Wealth Management των χαρτοφυλακίων των ιδιωτών και θεσμικών πελατών. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στις Διευθύνσεις Private & Personal Banking των Τραπεζών καθώς και στις εταιρείες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων, να παρέχουν εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές και υπηρεσίες για τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων των πελατών τους. Στις ομιλίες, θα παρουσιαστεί ο τρόπος που η PCS αξιοποίησε την προηγμένη ADF τεχνολογία της Oracle, για να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη εφαρμογή  που επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις και εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών Wealth Management. Μέσα από εξειδικευμένα case studies θα αναφερθεί στις προκλήσεις που συνάντησε κατά την ανάπτυξη της λύσης καθώς και στην εμπειρία που έχει αποκομίσει.