Η PC Systems, υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση για την προμήθεια υπολογιστή πλέγματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 139 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Για το διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές δύο ακόμα εταιρείες.