Η Performance Technologies παρέδωσε το έργο προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση του συστήματος επιστρατεύσεως του Ελληνικού Στρατού.

Η αξία του έργου υπερέβη τα 300 χιλιάδες ευρώ. Η λύση που υλοποιήθηκε περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό Dell Blade servers και  Dell PowerEdge  servers,  DELL/EMC storage σε διάταξη SAN, Dell Power Vault Backup Library και λογισμικό backup Symantec.